Vergoedingen


Vergoedingen

Behandeling van een zieke of beschadigde huid is het specialisme van de huidtherapeut. 
Om een beroep te kunnen doen op een huidtherapeut is een verwijzing van een 
arts of specialist nodig.

De vergoedingen voor behandelingen door een huidtherapeut verschillen sterk. 
Ze zijn afhankelijk van de soort behandeling en de soort verzekering. U moet in veel gevallen aanvullend verzekerd zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen welke rechten op vergoeding u hebt.